รับจ้างผลิต ผลิตและจำหน่าย สารสกัดกัญชง

รับจ้างผลิต OEM สกัดกัญชง    ผลิตและจำหน่าย สารสกัดกัญชง  CBD Full Spectrum   CBD Broad Spectrum  CBD Isolate  CBD Water  Soluble  คุณภาพดี  ราคาถูก

 ใบอนุญาตสกัดกัญชง เลขที่   ปท 2/2564  (มป )               ใบอนุญาตจำหน่ายกัญชง เลขที่  ปท 6/2564 ( จ )

image

Full Spectrum

เป็นสารสกัดหยาบ   มี สารกลุ่ม แคนนาบินอยด์อื่นๆ รวมอยู่ด้วย   (THC, CBN, CBD,CBG, etc.)   นอกจากนี้ยังมีสารเทอร์ปีน และ ฟลาโวนอยด์   โดยปริมาณสาร THC   น้อยกว่า  0.2 %  ตามที่กฎหมายกำหนด
การนำไปใช้งาน ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรม อาหาร   เครื่องสำอาง และ ยาสมุนไพร 

 


image

Broad  Spectrum

เป็นสารสกัด  สารกลุ่มแคนนินอยด์(CBN, CBD,CBG, etc.)    เหมือนกับ Full Spectrum CBD   แต่สกัดเอาสาร THC ออก   ซึ่งโดยปกติอาจมีอยู่บ้างแต่ไม่เกิน   0.02 %
การนำไปใช้งาน ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรม อาหาร   เครื่องสำอาง และ ยาสมุนไพร 

 


image

Isolate

เป็นสาร  CBD  อย่างเดียว   ปริมาณ CBD บริสุทธิ์  95 %  ขึ้นไป  มีลักษณะเป็นผลึก และ  เป็น ผงสีขาว
การนำไปใช้งาน    ใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องสำอาง  และ การแพทย์

 

CBD  Isolate   200,000  บาท/กิโลกรัม

INSPECTOR  AND  ENGINEERING  CO.,LTD.

ตรวจสอบอาคาร    ตรวจสอบระบบไฟฟ้า      ตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ   ตรวจสอบรับรองรายงานการจัดการพลังงาน

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า   งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า   เซ็นรับรองงานก่อสร้าง เซ็นรับรองระบบไฟฟ้า เซ็นรับรองผังโรงงาน

บัญชีเครื่องจักร และสิ่งแวดล้อม โดย  วุฒิวิศวกรโยธา วุฒิวิศวกรไฟฟ้า วุฒิวิศวกรเครื่องกล วุฒิวิศวกรอุตสาหการ

image
ตรวจสอบอาคาร     ( Building  Inspection )

1.) ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
     การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงต้วอาคาร
     การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
     การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
     การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งอาคาร
     การชำรุดสึกหรอของอาคาร
     การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
     การทรุดตัวของฐานรากอาคาร      
2.) ตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
     ตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร
     ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
     ระบบลิฟต์ระบบยก และระบบลำเลียงขนส่ง
     ระบบไฟฟ้า ( หม้อแปลง,เมนสวิชย์,แผงไฟย่อย,สายไฟ )
     ระบบปรับอากาศ
     ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
     ระบบประปาระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย
     ระบบระบายน้ำฝน
     ระบบระบายอากาศ
     ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
     ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย
     บันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ
     เครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
     ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
     ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
     ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
     ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง รวมทั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
     ระบบหัว และสายฉีดน้ำดับเพลิง
     ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
3.) ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร
     สมรรถนะบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟ
     สมรรถนะเครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
     สมรรถนะระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
4.) ตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
     การให้คำแนะนำ เรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
image

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ( Electrical  Inspection )


 • ตรวจวัดความร้อนที่จุดต่อ สายไฟ เซอร์กิตเบรคเกอร์  บัสบาร์  และอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermo-Scan)
 • ตรวจสอบวัดเสียงของ การเกิด Arc และ Partial Discharge ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง   ด้วย ด้วยเครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์  ( Utrasonic detector)
 • ตรวจหาจุดบกพร่อง  ความเสียหาย  ( Overheat)  (Visual Inspection)
 • ตรวจสอบการต่อสายดิน และวัดความต้านทานสายดินของระบบไฟฟ้า  ( Ground Measurement)
 • ตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า  ของอาคารโรงงานตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามเกณฑ์มาตรฐาน วสท.
 • ตรวจสอบ แรงดัน  กระแส  และ การใช้กำลังไฟฟ้า
image
งานออกแบบ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
Natural   Gas  Engineering  Design and  NG  Piping
 
 • สถานีควบคุมความดัน ก๊าซธรรมชาติ (Metering & Regulate Station )
 • ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ  (NG Piping System )
 • ระบบไฟฟ้า  ( Electric System )
 • ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย (Fire Prevention & Protection )

image
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
Electric   Inspection for Natural Gas  Station
 
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า บริเวณโซนอันตราย
 • ตรวจสอบการติดตั้ง และเดินสายไฟ ระบบไฟฟ้า บริเวณโซนอันตราย
 • ตรวจสอบการต่อลงดิน ของ ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ตรวจวัดความต้านทานสายดิน ของอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้า บริเวณโซนอันตราย
 • ตรวจสอบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ภายในบริเวณสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว
 • ตรวจสอบ การป้องกัน และระงับอัคคีภัย
 • สุ่มตรวจสอบ และวัดปริมาณก๊าซรั่ว ภายในบริเวณ สถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
image
ตรวจสอบรับรองรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
 

       

     
      

image
การถ่ายภาพความร้อน
Thermo-Scanning  for  Electric  system
      
   
image

งานรับรอง ทางวิศวกรรม

 • เซ็นรับรอง  ออกแบบ และควบคุมงาน การก่อสร้างอาคาร   โดย สามัญ หรือ วุฒิ วิศวกร โยธา
 • เซ็นรับรอง ออกแบบ และตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดย สามัญ  หรือ วุฒิ วิศวกรไฟฟ้า
 • เซ็นรับรอง ออกแบบ และ ตรวจสอบ หม้อไอน้ำ  ภาชนะรับแรงดัน โดย สามัญ หรือ วุฒิ วิศวกรเครื่องกล
 • เซ็นรับรอง  ออกแบบ  ผังโรงงาน  และ บัญชีเครื่องจักร โดย  สามัญ หรือ วุฒิ วิศวกรอุตสาหการ
 • เซ็นรับรอง  ออกแบบ  สิ่งแวดล้อม  โดย  สามัญ หรือ วุฒิ วิศวกรสิ่งแวดล้อม


image
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Preventive Maintenance 
 
 • สำรวจหาความเสียหาย เช่น รอยไหม้ ,ความผิดปกติของอุปกรณ์
 • ทดสอบวัดความต้านทาน ของฉนวนไฟฟ้า ( Insulation resistance test )
 • ทดสอบ การทำงาน เปิด ปิด ของ เซอร์กิตเบอร์เกอร์ (Function test )
 • ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน (Protective &alarm device check)
 • ทดสอบวัดหาค่า คาปาซิเตอร์ (Capacitance Test)
 • ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อ ( Tightening )
 • ทำความสะอาด (Cleaning )
 • ทดสอบวัดค่าความต้านทานของดิน และการต่อลงดิน (Earth Resistance Measurement)
 • Protective relay  check
 • Insulation  Resistance Measurement
 • Earth  Resistance  Measurement
 • Function  Test
 • Cleaning and Tightening
 • Repairing

Our Client

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้